Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Arij Koplaan (1958-1964)

Vondsten opgraving Arij Koplaan (1958-1964)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

Tussen november 1959 en september 1964 lagen er in de Westwijk verschillende putten open die niets te maken hadden met de nieuwe gebouwen die overal als paddenstoelen uit de grond schoten. In de omgeving van de Arij Koplaan, De Prof. Teldersstraat en de Samuel Esmeijerstraat waren archeologen samen met de archeologische werkgroep Helinium naarstig op zoek naar de restanten van een ver verleden. De vondst van een prehistorische bijl door een zestienjarige jongen in 1958, had tot vijf opgravingscampagnes geleid. De onderzoekers groeven delen van een neolithische kreek met zijn oeverwallen op. Grote hoeveelheden scherven, vuurstenen werktuigen, dierlijke botten en gigantisch veel paalgaten met soms nog de houten palen erin, kwamen er uit de grond. De palenzwermen waren resten van verschillende kampementen die mensen hier ongeveer 5000 jaar geleden bouwden. Ze leefden van de jacht, visserij en het verzamelen van planten en vruchten. De bewoners hielden ook koeien, varkens en schapen. De uitstekend bewaarde en spectaculaire Vlaardingse vondsten leidden ertoe dat deze levenswijze en het bijbehorende vondstenspectrum de naam Vlaardingen-cultuur kreeg. Toen de kreek dichtslibte, trokken de Vlaardingen-mensen weg. Ongeveer drie eeuwen bleef de plek onbewoond. Toen de kreek rond 2350 voor Chr. opnieuw actief werd, kwamen er op deze locatie ook weer mensen wonen. Ze bouwden een kamp op de oude, verlande kreekrug en lieten onder andere zogenaamd klokbekeraardewerk achter. De activiteit van de nieuwe kreek nam na verloop van tijd echter weer af en ook deze mensen verlieten uiteindelijk het gebied.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Vlaardingen- korte geschiedenis van een stad

  Vlaardingen- korte geschiedenis van een stad

  Wat zich in die bijna 6000 jaar geschiedenis precies op Vlaardings grondgebied afspeelde, weet niemand. Wel weten we aan de hand van archeologische vondsten welke groepen bewoners hier aanvankelijk rondtrokken en later zich vestigden, hoe ze leefden en waar ze van leefden...

   
 2. Tijd van jagers en boeren - 3000 v. Chr.

  Tijd van jagers en boeren - 3000 v. Chr.

  10.000 v.Chr. Nederland is een woestijn, een ijskoude wind waait over de vlakte. Groepen jagers trekken achter de mammoeten aan. Dan begint langzaam de aarde op te warmen. De grote dieren sterven uit en de dorre vlakte vult zich met bossen en moerassen. De mensen wennen aan het klimaat en maken nu jacht op kleiner wild. Duizenden jaren lang blijven ze jagen en verzamelen. Tot ze kennis maken met twee uitvindingen uit het Midden-Oosten: landbouw en veeteelt.

   
 3. Kreken en hun oeverwallen

  Kreken en hun oeverwallen

  Een kreek ontstaat wanneer de zee of een rivier met kracht het land overspoelt. Op plaatsen waar de stroming erg sterk is, snijdt het water een geul in het landschap: de kreek. De kreek staat in verbinding met het open water en voert bij vloed water aan en bij eb af. Ook regenwater vindt via de kreek uiteindelijk zijn weg naar zee.

   
 4. De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur

  De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur

  Tussen november 1959 en september 1964 liggen er in de Westwijk verschillende putten open die niets te maken hebben met de nieuwe gebouwen die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. In de omgeving van de Arij Koplaan, De Prof. Teldersstraat en de Samuel Esmeijerstraat zijn archeologen en de archeologische werkgroep Helinium naarstig op zoek naar de restanten van een ver verleden.

   
 5. Steurvissen in Vlaardingen?

  Steurvissen in Vlaardingen?

  Op één van de eerste reconstructies van de Vlaardingencultuur staan de mensen afgebeeld met een grote steur. De beenplaten van de steur zijn dan ook in groten getale gevonden op Vlaardingencultuur vindplaatsen. Tegenwoordig moeten archeologen dat beeld van Vlaardingers als steurvissers toch enigszins nuanceren.

   
 6. De prehistorie in Zuid-Holland

  De prehistorie in Zuid-Holland

  Ongeveer 7.000 jaar geleden vormden de zee, de wind en de rivieren het landschap van de provincie Zuid-Holland. De mens zag al snel de potentie van het kust- en deltagebied en vestigde er zich om te jagen, vissen en voedsel te verzamelen.

   
 7. Arm of Rijk: voedsel bereiden

  Arm of Rijk: voedsel bereiden

  Klagen over het weer doen we allemaal. Vooral als het journaal het weer eens mis heeft en we door een koude plensbui fietsen op een toch "echt onbewolkte en warme" dag. Gelukkig kunnen we thuis met een bord Babi Pangang van de afhaalchinees voor de TV kruipen. Dit was vroeger wel anders.

   
 8. Bijl

  Bijl

  Locatie stoeptegel met QR-code: Arij Koplaan

   
 9. Vlaardingencultuur inspireert

  Vlaardingencultuur inspireert

  'Vlaardingencultuur? Was dat niet iets met een botte bijl...?!?': de Vlaardingse kunstenares Liesbeth de Kruijf liet zich inspireren door eeuwenoude vondsten...

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

De geur van veen. Vlaardingen en de ontdekking van de Vlaardingen-cultuur

Hoe oud is Vlaardingen eigenlijk? Deel 1: de oudste bewoners

Hoe oud is Vlaardingen eigenlijk? Deel 2. De materiële nalatenschap van de Vlaardingen-cultuur. Jagers of boeren?