Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Hoogstad/Rijksweg (1975-1999)

Vondsten opgraving Hoogstad/Rijksweg (1975-1999)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Onderzoeken
 4. Verhalen
 5. Publicaties

Algemeen

Info

In oktober 1996 startte het archeologisch onderzoek op de locatie 'Hoogstad', een terrein in de Broekpolder ten zuiden van de Rijksweg 20. Met hulp van vrijwilligers van de archeologische werkgroep ‘Helinium’, studenten van de universiteiten van Leiden en Amsterdam en leden van de NJBG zetten de archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor het onderzoek in 1997 voort. Het onderzoek was noodzakelijk omdat de geplande nieuwbouw het bodemarchief zwaar zou verstoren. De onderzoekers vonden een oeverwal met daarin veel sporen uit de Romeinse tijd, waaronder een aantal greppelsystemen die waarschijnlijk huisplaatsen hebben omgeven. In de sporen en in een afvallaag troffen ze grote hoeveelheden aardewerk aan. Een andere mooie vondst was een dam met duiker die was aangelegd in een greppel.

Foto's

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

 

 

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Archeologie in de Broekpolder

  Archeologie in de Broekpolder

  Vóór 1960 zijn er verschillende archeologische onderzoeken en waarnemingen uitgevoerd in de Broekpolder. Daarbij kwamen vindplaatsen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen aan het licht. De aard van deze vindplaatsen was heel divers: van een losse scherf in een schoongemaakte sloot tot een bijna intacte boerderijplattegrond uit de ijzertijd en aardewerk uit de middeleeuwen.

   
 2. Een duiker in een greppel

  Een duiker in een greppel

  Dammen en duikers komen niet alleen voor in grote waterlopen zoals kreken. Op de locatie 'Hoogstad' vonden archeologen een dam met duiker in een greppel...

   
 3. Landgoed Hoogstad

  Landgoed Hoogstad

  Een lange oprijlaan geeft toegang tot een landgoed dat een beschermde status geniet, boerderij ‘Hoogstad’. Een groene enclave, ingeklemd tussen bedrijventerrein Hoogstad, de drukke Westlandseweg en Burgemeester Heusdenslaan en de A 20. Een plekje in de stad waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Het landgoed kent een lange geschiedenis…..

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

VLAK-verslag 2.2, Hoogstad [0]5.[0]19, Het botmateriaal van een inheems-Romeinse nederzetting uit 120-175 na Chr.

VLAK-verslag 2.3, Hoogstad [0]5.019, Het archeobotanisch onderzoek