Direct naar navigatie

Vondsten begeleiding rioleringswerkzaamheden Fransenstraat (1995)

Vondsten begeleiding rioleringswerkzaamheden Fransenstraat (1995)
  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Publicaties

Algemeen

Info

Van mei tot en met september 1995 werd de riolering in de Fransenstraat en de Kuiperstraat vernieuwd. Medewerkers van het Bureau Archeologie, het latere Vlaardings Archeologisch Kantoor, begeleidden deze werkzaamheden. Tijdens de werken ontdekten de archeologen muurwerk, sloten, kademuren en oude rioleringsstelsels. In de Fransenstraat troffen ze ook enkele waterputten aan. Eén put, die bij vorige rioleringswerkzaamheden al grotendeels was vernield, behoorde vermoedelijk bij één van de huizen die Frans Dircszn. Boomgaert tussen 1640 en 1647 ter plekke liet bouwen. De archeologen vonden tijdens de begeleiding ook talloze afgedankte gebruiksartikelen, gaande van gebroken serviesgoed tot afgedragen schoenen.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Archeologische Rapporten Nr.2: Archeologisch en historisch onderzoek van de Fransen-en de Kuiperstraat