Direct naar navigatie

Vondsten begeleiding werkzaamheden van Schravendijkplein (2000)

Vondsten begeleiding werkzaamheden van Schravendijkplein (2000)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In 2000 startten er rioleringswerkzaamheden aan het Van Schravendijkplein in Vlaardingen. De werken boden de archeologen de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het middeleeuwse Vlaardingen. Eerder archeologisch en historisch onderzoek had immers aangetoond dat op deze locatie ooit het grafelijk hof lag. De gracht die het 100 bij 70 m grote hof omsloot, was in het begin van de jaren '90 al voor een deel onderzocht. Over de aanlegdatum van het grafelijke hof bestond anno 2000 echter nog onduidelijkheid. De archeologen besloten daarom de werken op het Van Schravendijkplein intensief te begeleiden. Dit leverde ook resultaat op. In het profiel van de rioleringssleuf troffen ze de gracht opnieuw aan. Op de bodem lag een plantaardig pakket dat alleen rijpe zaden bevatte die in het najaar gevormd waren. Het pakket was dus niet over verschillende jaren gevormd, maar in één keer neergelegd om de bodem van de gracht droog te houden tijdens de aanleg. De archeologen namen een C14-monster van het pakket in een poging te achterhalen wanneer de gracht was gegraven en dus het grafelijk hof was ontstaan. De gracht bleek aangelegd rond 1045 +/- 25 BP, of gekalibreerd in kalenderjaren tussen 903-1023 (95,3% zekerheid). De curve vertoonde een grote piek in 998 en 1013. Uit historische bronnen weten we dat graaf Dirk II in 985 het wildernisregaal kreeg van de Duitse keizer Otto III en dat dit het begin was van grootschalige ontginningen. Deze ontginningen vonden plaats vanuit een centrale hoeve of hof. De archeologen veronderstelden daarom dat het grafelijk hof in Vlaardingen kort na 985 is gesticht. Deze datering van het hof werd in 2012 echter op losse schroeven gezet, toen een student uit Leiden het aardewerk uit de gracht onderzocht. Al het aardewerk duidde op een datering tussen 1175-1225. Is er sprake van twee bewoningsfasen of is er iets misgelopen tijdens het C14-onderzoek? Hopelijk brengt onderzoek in de toekomst hier duidelijkheid.

Foto's

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Houten bord

  Houten bord

  Locatie stoeptegel met QR-code: Van Schravendijkplein

   
 2. Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Hoe Vlaardingen in de middeleeuwen er uitzag is moeilijk te zeggen. Kaartmateriaal uit deze periode is niet voorhanden. Om toch in een beeld te voorzien maakte Olaf Odé op basis van de veronderstellingen van archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een reconstructie in de vorm van een ‘luchtfoto’. Hierop is de nederzetting Flardinga te zien gelegen in het 11e-eeuwse landschap.