Direct naar navigatie

Collectie

Aantal resultaten: 1 - 10 van de 12

 
 1. 'Rotterdam-Oost, Afwateringseenheden'
   

  'Rotterdam-Oost, Afwateringseenheden'

   
 2. 'Caarte Figuratyff van de Stede Vlaardingen, de Polder, de Buyteweyden en het verdere daaromtrent gelegene tusschen gemelde steeden, Den Delfflandzen Zeedijk, de Steene Kaade ende Maase'
   

  'Caarte Figuratyff van de Stede Vlaardingen, de Polder, de Buyteweyden en het verdere daaromtrent gelegene tusschen gemelde steeden, Den Delfflandzen Zeedijk, de Steene Kaade ende Maase'

   
 3. 'Rotterdam 4', bladen van de waterstaatkundige kaart van Nederland
   

  'Rotterdam 4', bladen van de waterstaatkundige kaart van Nederland

   
 4. 't Hooge Heemraedschap van Delfland met alle desselfs deelen, op de voetmaet in zyn geheel en in de volgens vyfentwintich stucken naukeuriger'
   

  't Hooge Heemraedschap van Delfland met alle desselfs deelen, op de voetmaet in zyn geheel en in de volgens vyfentwintich stucken naukeuriger'

   
 5. Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen
   

  Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen

   
 6. 'Waterstaatskaart, Rotterdam-Oost' met voorblad 'Watervoorzieningseenheden'
   

  'Waterstaatskaart, Rotterdam-Oost' met voorblad 'Watervoorzieningseenheden'

   
 7. 'Kaart van de situatie tusschen Maassluis en Vlaardingen langs de Hoogen Maasdijk en den Binnenweg van Maassluis en het huis Doorlucht en langs den Zuid'
   

  'Kaart van de situatie tusschen Maassluis en Vlaardingen langs de Hoogen Maasdijk en den Binnenweg van Maassluis en het huis Doorlucht en langs den Zuid'

   
 8. Waterstaatkundige kaart van de polders in Zuid-West Nederland, vervaardigd door de Topografische Dienst van het Ministerie van Oorlog, 1884.
   

  Waterstaatkundige kaart van de polders in Zuid-West Nederland, vervaardigd door de Topografische Dienst van het Ministerie van Oorlog, 1884.

   
 9. 'Kaart van Delfland door Krukius'
   

  'Kaart van Delfland door Krukius'

   
 10. 'Hoogheemraadschap van Delfland, overzichtskaart'
   

  'Hoogheemraadschap van Delfland, overzichtskaart'