Direct naar navigatie

Collectie

Aantal resultaten: 1 - 10 van de 12

 
 1. 'Souteveen'
   

  'Souteveen'

   
 2. 'Caerte ende metinge .... van zeeckere partije van de landen gelegen in de Souteveen'
   

  'Caerte ende metinge .... van zeeckere partije van de landen gelegen in de Souteveen'

   
 3. 'Caerte ende metinge .... van zeeckere partye van landen geleghe in Souteveen'
   

  'Caerte ende metinge .... van zeeckere partye van landen geleghe in Souteveen'

   
 4. 'Caerte ende metinge .... van zeeckere partij soo wey, hoy ende haverlandt, gelegen omtrent het capelleken van de Souteveen onder de jurisdictie van de Souteveen'
   

  'Caerte ende metinge .... van zeeckere partij soo wey, hoy ende haverlandt, gelegen omtrent het capelleken van de Souteveen onder de jurisdictie van de Souteveen'

   
 5. 'De Souteveensche Meer gelege in de heerlyck[heyt] van Souteveen'
   

  'De Souteveensche Meer gelege in de heerlyck[heyt] van Souteveen'

   
 6. 'Vis-water van [de] Meer'
   

  'Vis-water van [de] Meer'

   
 7. 'De Souteveense Meer'
   

  'De Souteveense Meer'

   
 8. 'De Meer in de Souteveen'
   

  'De Meer in de Souteveen'

   
 9. 'Kaart figuratief van den landen behoorende aan den Heer J. Koper te 's-Gravenhage, met deselver belendingen gelegen in de Zouteveen'
   

  'Kaart figuratief van den landen behoorende aan den Heer J. Koper te 's-Gravenhage, met deselver belendingen gelegen in de Zouteveen'

   
 10. 'Kaartje van de Jurisdictie van Zoutveen bij Vlaardingen en van de percelen land onder die stad in de Broekpolder gelegen, welke tiendplichting aan den Heer van de Zouteveen zijn, in het Klein Hoogstadblok, uitmakende zijnde geel gecouleurd en de belenden groen, zoo als het is verklaard onder eede en beschreven 15 mei 1586'
   

  'Kaartje van de Jurisdictie van Zoutveen bij Vlaardingen en van de percelen land onder die stad in de Broekpolder gelegen, welke tiendplichting aan den Heer van de Zouteveen zijn, in het Klein Hoogstadblok, uitmakende zijnde geel gecouleurd en de belenden groen, zoo als het is verklaard onder eede en beschreven 15 mei 1586'