Direct naar navigatie

Collectie

Aantal resultaten: 81 - 90 van de 152

 
 1. 'De Stede van Vlaerding'
   

  'De Stede van Vlaerding'

   
 2. 'Caerte ende metinge .... van zekere distantye van de lenckten van hondert roe ronts omme de de buyten canten van de molens staende in deselve polders'
   

  'Caerte ende metinge .... van zekere distantye van de lenckten van hondert roe ronts omme de de buyten canten van de molens staende in deselve polders'

   
 3. 'Caerte ende metinge .... van zeeckere partije van de landen gelegen in de Souteveen'
   

  'Caerte ende metinge .... van zeeckere partije van de landen gelegen in de Souteveen'

   
 4. Geschil over een uitpad in de Broekpolder
   

  Geschil over een uitpad in de Broekpolder

   
 5. Geschil over een uitpad in de Broekpolder
   

  Geschil over een uitpad in de Broekpolder

   
 6. 'Vlaardingen, Wijk I', kaart uit 1847
   

  'Vlaardingen, Wijk I', kaart uit 1847

   
 7. 'Vlaardingen, Wijk K', kaart uit 1847
   

  'Vlaardingen, Wijk K', kaart uit 1847

   
 8. 'Vlaardingen, Wijk L', kaart uit 1847
   

  'Vlaardingen, Wijk L', kaart uit 1847

   
 9. 'Gront Caert van de Stadt Vlaerdyng, mitsgaders de Apendickse van dien Gemeenten ende ghecaerteert inden jare 1619'
   

  'Gront Caert van de Stadt Vlaerdyng, mitsgaders de Apendickse van dien Gemeenten ende ghecaerteert inden jare 1619'

   
 10. 'Vlaardingen, Wijk G', kaart uit 1847
   

  'Vlaardingen, Wijk G', kaart uit 1847